Dominikánský klášter

Piaristické nám. 149/1, České Budějovice, 37001
zobrazit na mapě

TOP - jedna z doporučovaných destinací v Českých Budějovicích

Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie patří k nejstarším a nejcennějším památkám Českých Budějovic a najdete jej na Piaristickém náměstí, které bylo do poloviny 18. století dominikánským hřbitovem. Budovat se začal současně se založením města v roce 1265 a budoval se několik desetiletí. Mnišskému řádu kazatelů odevzdal purkrabí na Zvíkově v zastoupení Přemysla Otakara II. vhodný pozemek a také část louky naproti kostelu za řekou. Tam měla být založena zahrada, aby byl klášteru zajištěn klid. Klášter byl součástí budované hradební linie. Pro bohoslužby byl nedokončený kostel vysvěcen již v roce 1274. Samotný klášterní konvent se však stavěl postupně a poměrně dlouho. Dokončen byl až po roce 1380, kdy vznikla ze čtvercového půdorysu konventu vystupující studniční kaple.

V interiéru kostela se dochovaly zbytky vzácné malířské výzdoby ze 14. a 15. století (např. desetimetrová postava sv. Kryštofa, sv. Dorota, Zvěstování Panny Marie a sv. Jiří). Vzácné nástěnné malby se nacházejí i v křížové chodbě. Na jihu ke kostelu Obětování Panny Marie je připojena klášterní budova s gotickým ambitem. Uvnitř konventu je rajský dvůr, který obklopuje ze všech stran obdivuhodná křížová chodba. S klášterem si můžete prohlédnout i tzv. Bílou věž, která pochází z období pozdní gotiky, má barokní báň a svou výškou 51 metrů je dodnes významnou dominantou panoramatu města. Unikátních je i pět barokních soch v zahradě kláštera, jejichž autorem je Josef Dietrich. Ty původně stály při vstupu do klášterního kostela. Traduje se, že soše svatého Josefa propůjčil sochař svou vlastní tvář.

Virtuální prohlídka zde

Map to Piaristické nám. 149/1, České Budějovice, 37001

Doporučte tuto aktivitu přátelům

< Zpět na výpis