Média & Press

České Budějovice byly založeny r. 1265 českým králem Přemyslem Otakarem II. na soutoku 2 řek Vltavy a Malše. Tato jihočeská metropole o rozloze téměř 56 km2 a počtu obyvatel bezmála 100 tis. je v současné době centrem správním, vzdělanostním, kulturním i dopravním. Doma zde jsou významné instituce jako mj. Jihočeská univerzita, Jihočeská vědecká knihovna, výzkumné ústavy Akademie věd České republiky a bezpočet historických památek. Dlouholetou tradici v Budějovicích má i průmysl a pivovarnictví. Po celý rok se zde také koná bezpočet kulturních akcí, které naleznete v kulturním kalendáři na www.inbudejovice.cz.

Tisková zpráva k novému turistickému portálu Českých Budějovic