Historie a současnost

⇒ Historie města
⇒ Vývoj po roce 1989
⇒ Současnost
Městské cyklotrasy

Historie města

V roce 1265 český král Přemysl Otakar II. založil na soutoku řek Vltavy a Malše město České Budějovice. Půdorysný plán nově vznikajícího města geniálně vyměřil zvíkovský purkrabí Hirzo, kdy na čtvercové náměstí o rozloze 133 x 137 m šachovnicově navazuje síť ulic. Vznikly dva chrámy a řada měšťanských domů kolem náměstí včetně radnice. Celé město obepínaly hradby s hradebními věžemi a třemi městskými branami.

Hned po svém vzniku se České Budějovice staly mocenskou i hospodářskou metropolí jihu Čech a oporou královské moci. Jeho výsady posílil ve 14. století král Karel IV. a proto se město stalo střediskem obchodu a řemesel. K bohatství přispěla také těžba stříbra a ražba mincí v nedaleké obci Rudolfov.

Opevněné město stálo stranou tlaku husitů a jeho hospodářský rozmach poškodila až třicetiletá válka a v druhé polovině 17. století rozsáhlý požár. Obnova města pokračovala po desetiletí v barokním slohu a změnila jeho architektonický ráz. Vyrostla zde řada církevních staveb a institucí, např. biskupství, ale také světské stavby.

Průmyslový rozvoj v 19. století znamenal mnoho změn v oblasti dopravy a výroby. V roce 1832 vyjel z Českých Budějovic do Lince první vůz koněspřežní železnice, která byla první na evropském kontinentu. Dále byla založena tužkárna, smaltovna, tabačka a pivovary.

Dvacáté století přineslo dalekosáhlé změny ve všech oblastech života. Najdeme zde mnohé příklady moderní architektury 20. a 30. let. Počet obyvatel koncem 20. století dosáhl téměř 100 tisíc.

Historie města po roce 1989

Hluboké společenské a hospodářské změny, které nastaly po roce 1989, se promítly do všech sfér společenského života. Naše město se vzhledem k počtu obyvatel stalo jedním ze statutárních měst České republiky v čele s primátorem. Vstoupila sem moderní architektura jak v podobě nově vzniklých staveb, tak v podobě přestaveb stávajících objektů. Jmenujme např. Dlouhý most, budovy ČSOB, Jihočeské plynárenské, administrativní a předváděcí centrum Budějovického Budvaru a další.

České Budějovice se staly sídlem Jihočeské univerzity a dalších dvou vysokých škol. V devadesátých letech 20. století vzniklo několik malých soukromých divadel. Tradiční Jihočeské divadlo funguje se svými čtyřmi soubory, dále zde působí Jihočeská filharmonie, Jihočeské muzeum a několik dalších soukromých muzeí a galerií. Výrazně se zvedl cestovní ruch a s tím souvisí rozvoj ubytovacích, restauračních zařízení a dalších služeb. Pro snazší dopravu po městě se vytvořily nové cyklostezky, podařilo se také otevřít silniční obchvat města, odlehčit dopravě u nádraží, postavit nový Dlouhý most spojující starší části města se sídlišti ve Čtyřech Dvorech.

Pro obyvatele i návštěvníky města je z řady ohledů klíčovým podnikem pivovar Budějovický Budvar. Z významných podniků jmenujme pivovar Samson, mlékárnu Madeta, tužkárnu Koh-i-Noor Hardmuth, výrobu plastového materiálu Gama, strojírny Robert Bosch a Motor Jikov. Přibylo velké množství nákupních center jako např. Géčko, IGY, Mercury.

České Budějovice – každý den

Statutární město České Budějovice je metropolí Jihočeského kraje s 94 tisíci obyvateli. Město ležící na soutoku řek Vltavy a Malše uprostřed kouzelné přírody se rozkládá na rozloze 56 kilometrů čtverečních.

Pro množství architektonických a uměleckých památek bylo historické centrum města vyhlášeno městskou památkovou rezervací a nacházejí se zde ty největší turistické pamětihodnosti. Patří sem především proslulé náměstí Přemysla Otakara II., pojmenované po zakladateli města. Při pohledu z ptačí perspektivy vás překvapí téměř pravidelný čtvercový tvar náměstí, ze kterého vybíhá kolmo síť ulic.

Dominantou mezi barokními a renesančními domy s podloubími na náměstí je barokní radnice. Čtyři kamenné sochy mezi třemi věžemi radnice jsou alegorií měšťanských ctností Spravedlnosti, Statečnosti, Moudrosti a Opatrnosti.

Jako perla se skví uprostřed náměstí barokní Samsonova kašna, největší svého druhu v Čechách, se sochou bájného hrdiny Samsona zápasícího se lvem.

Centru města Českých Budějovic vévodí Černá věž – 72 metrů vysoká zvonice a městská hláska. Z jejího ochozu je nádherný rozhled na České Budějovice i do širokého okolí města. Věž nechali radní postavit v polovině 16. století v renesančním slohu. Vpravo vedle věže uvidíte katedrální kostel sv. Mikuláše. Architektonicky nenáročná barokní stavba z poloviny 17. století vyrostla poté, co byl nádherný pozdně gotický chrám zničen požárem. Ve výčtu památek bychom mohli pokračovat: dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie, Solnice, zbytky opevnění, Rabenštejnská věž a Železná panna

Dalšími cennými místy, která dělají město České Budějovice turisticky zajímavým, jsou přírodní památky v blízkosti města, jako jsou například přírodní rezervace Vrbenské rybníky, přírodní památka Tůně u Špačků, lesopark Stromovka

Každoročně se České Budějovice stávají živým centrem kultury, zvláště v době letních měsíců a adventu. Bezpočet unikátních vystoupení v rámci hudebních a divadelních festivalů, kdy jako jeviště slouží historické centrum města – jeho náměstí, ulice, parky i vodní plochy, přitahuje návštěvníky z Čech i zahraničí.

Od roku 2011 má naše město novou atrakci – plavbu lodí po Vltavě přes Hlubokou nad Vltavou až do Týna nad Vltavou. Můžete se plavit jak na velké lodi, tak na motorovém člunu, který můžete sami řídit. Od roku 2017 se k tomu přidala i plavba s komentovanou prohlídkou na slepém rameni Malše v centru města.

Výhodná poloha města uprostřed regionu a velké množství značených turistických a cyklistických tras umožňují vydat se po zajímavých kulturních a přírodních památkách v okolí. V blízkosti města je to novogotický zámek Hluboká s bohatými sbírkami uměleckých předmětů v interiéru a lázeňské renesanční město Třeboň. Za návštěvu určitě stojí místa zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO: Holašovice s architekturou selského baroka a historický skvost Český Krumlov. Pro milovníky přírody je to oblast Blanského lesa s nejvyšší horou Kleť, Třeboňsko a Novohradsko.

České Budějovice jsou město přátelské a pohostinné. Přijeďte se přesvědčit!

Turistické informační centrum,
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice,
tel. 386 801 413
e-mail:
[email protected], www.c-budejovice.cz

 

Městské cyklotrasy

České Budějovice leží v rovině, proto obyvatelé rádi využívají k dopravě po městě kolo. Cyklotrasy jsou označeny velkými latinskými písmeny AL.

Cyklotrasa A: Okruh okolo městského centra uzavírajícího část okruhu tvořeného cyklistickou stezkou číslo 7. Začátek cyklotrasy je připojen na cyklistickou stezku číslo 1118 na nábřeží řeky Malše u Jihočeského divadla. Trasa je vedena ulicemi Jirsíkova, Dukelská a Karla IV., poté přechází do souběhu s Mlýnskou stokou a prochází parkem Na Sadech.
Cyklotrasa B: Propojuje centrum města s obchodní zónou Strakonická.
Cyklotrasa C: Je vedena radiálně od centra města Jírovcovou ulicí – budoucí návaznost na trasu D mezi Pražským předměstím a Husovou kolonií.
Cyklotrasa D: Vedena tangenciálně po severním okraji vnitřního města, propojuje cyklotrasy B a C.
Cyklotrasa E: Spojuje centrum města a centrum čtvrti Suché Vrbné a dále pokračuje až na Rudolfovskou třídu.
Cyklotrasa F: Spojuje centrum města se Stromovkou a směrem k sídlišti Máj po stezce číslo 1100.
Cyklotrasa G: Spojuje centrum města přes Dlouhý most se sídlištěm Šumava a Máj.
Cyklotrasa H: Zprostředkovává spojení pomocí trasy G se sídlištěm Vltava.
Cyklotrasa I: Propojuje cyklotrasy H a B.
Cyklotrasa J: Je vedena při okrajích stávajících místních komunikací a propojuje cyklotrasu I s cyklistickou stezkou číslo 122 a dále s cyklotrasou B.
Cyklotrasa K: Vede po levém břehu řeky Malše směrem do Roudného.
Cyklotrasa L: Vede po levém břehu řeky Vltavy směrem do Litvínovic.