Obnova fasády radnice pod dohledem restaurátorů

27. 7. 2022

Nejde jen o fasádu samotnou, ale také například o restaurování nástěnných maleb a odkryté sgrafitové renesanční dekorace i o kamenosochařské a štukatérské prvky. Všechny práce na obnově mohou provádět fyzické osoby pouze na základě povolení Ministerstva kultury ČR, nebo mají odbornou kvalifikaci a zaručují udržení památkové hodnoty kulturní památky. Radnice bude zahalena lešením až do září,“ uvedl 1. náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že barevnost zůstane stejná, to znamená šedomodrá a bílá.

Radnice na náměstí Přemysla Otakara II. vznikla přestavbou hned několika měšťanských domů v letech 1417-1433. Objekt byl několikrát přestavěn a také poškozen požáry. Zásadní barokní přestavba začala v roce 1727 a skončila 1730. Provedl ji stavitel Pavel Konečný podle návrhu Antona Erharda Martinelliho. Je to monumentální a mimořádně hodnotná barokní stavba. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály i dispozice. První patro zdobí nad okny suprafenestry, ve střední části je umístěn ve štukových kartuších městský znak i znaky dědičných zemí Českého království, můžeme tu vidět i malby svatého Floriána a Rocha. Atiku zkrášlují fantaskní kopie chrličů a alegorických soch představujících měšťanské ctnosti - Spravedlnost, Moudrost, Statečnost a Opatrnost. Monumentální průčelí umocňují tři věže, z nichž prostřední nejvyšší je opatřena zvonkohrou z r. 1995.

Českobudějovická barokní radnice je v současné době jednou s nejzajímavějších budov v Čechách, která v sobě ideálně kloubí historii s moderní architekturou. V interiéru je nejhonosnější místností obřadní síň, jejíž klenutý strop zdobí freska z r. 1730 znázorňující biblický Šalamounův soud.

Doporučte tuto akci přátelům

< Zpět na výpis