Evropské hlavní město kultury 2028

27. 7. 2022

Rada města na svém zasedání dne 18. července schválila další formální, ale důležitý krok na cestě ke kandidatuře na titul Evropské hlavní město kultury 2028.

„Rada jednomyslně schválila úmysl podat přihlášku města do soutěže o získání titulu. Vedle spousty jiné koncepční a programové práce to sice vypadá jako marginálie, ale je to fakticky první formální milník na cestě za ziskem prestižního titulu,“ říká 1. náměstek primátora Juraj Thoma. Budějovice, stejně jako další kandidátská města, musejí podle výzvy Ministerstva kultury ČR do 29. července doručit tzv. úmysl podat kandidátskou přihlášku. Následně pak nejpozději 1. září plnohodnotnou přihlášku podat.

„Dílčí část přihlášky byla radním představena týmem Budějovice 2028 v červenci a definitivně by rada měla schvalovat její podání na svém zasedání 22. srpna,“ uvedl náměstek Thoma.

Kandidatura na EHMK má ve svých důsledcích také logickou ekonomickou obhajobu ve zvýšení počtu návštěvníků, zvýšení tržeb, odvodů a podobně.

Nejbližším příkladem může být Plzeň, která prestižní titul získala v roce 2015. Celková návštěvnost na 580 akcích dosahovala přibližně 1 134 849 návštěvníků. Výdaje, které souvisely přímo s návštěvou lidí na akcích EHMK konaných na území ČR, dosahovaly 564,3 milionů korun. Firmy a podnikatelé, přímí i nepřímí dodavatelé zboží a služeb pro návštěvníky, zvýšili svůj zisk o cca 70,5 milionů korun.

Přesto nemá být primárním cílem kandidatury ekonomický zisk, ale zásadní a dlouhodobá proměna kulturní politiky města, zlepšení kulturní infrastruktury, celkové zkvalitnění prostředí pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví s přesahem do vzdělání či sociálních služeb.

Doporučte tuto akci přátelům

< Zpět na výpis