Cestou kolem hornického města

Snad jen málokoho by dnes napadlo, že se na Českobudějovicku dříve dolovalo stříbro. Bylo to konkrétně městečko Rudolfov a jeho blízké okolí, kde se stříbrné doly nacházely.

Těžba stříbra v této oblasti je poprvé zmiňována r. 1385, avšak skutečné dolování je zřejmě staršího data. Intenzivní báňská činnost začala až v pol. 16. století. Zhruba šedesátileté období produktivní těžby mělo velký význam pro rozvoj celé oblasti. Rudolfov ve své době patřil k nevýznamnějším kutištím v Čechách. Období hornické činnosti v Rudolfově bylo ukončeno stavovským povstáním a následnou třicetiletou válkou.

Chcete-li se dozvědět více o historii dolování v Rudolfově, vydejte se na novou naučnou stezku "Cesta kolem hornického města". Ta nahrazuje původní stezku "Rudolfovo město", která stála na stejné trase od r. 1990, avšak vlivem působením času byla nutná její rekonstrukce. Jak už napovídá samotný název stezky, jejím tématem je hornictví. Přestože je stezka monotematicky zaměřená, je velmi poutavá a poskytuje řadu zajímavých informací z různých oborů.

Na třinácti stanovištích s informačními panely s dobovými ilustracemi získáte ucelený přehled o počátcích hornictví na Rudolfovsku a jeho rozvoji až do jeho úpadku. Stezka je dlouhá cca 5 km, začíná i končí v Rudolfově a má žluté turistické označení. Stezku je vhodné procházet ve směru od kostela v Rudolfově přes rybník Mrhal a zpět do Rudolfova (části zvané Amerika). V tomto směru na sebe navazují texty jednotlivých informačních panelů.

Stanoviště NS Cesta kolem hornického města:

 1. Rudolfov – u  kostela. O  fenoménu hornického města a o tom, co jej všude provází. O historii zdejšího kostela.
 2. Rudolfov – u pošty. O historii Rudolfova a jeho místu v Čechách.
 3. Rudolfov – u hornického muzea. O zdejším rudném revíru, jeho významu a o význačných památkách.
 4. Rudolfov – Hornická ulice. O dolech, hornících a těžařích.
 5. Rudolfov – hráz Královského rybníka. O stavebním vývoji hornického města.
 6. Rudolfov – Lesní ulice – okraj města. O úpadku dolování a příčinách zániku hornického města.
 7. Lesní cesta k Mrhalu – bývalý kamenolom. O pozůstatcích po hornické činnosti v širokém okolí Rudolfova, důlní rybníky a kamenolom.
 8. Lesní cesta k  Marhalu. O  neznámém hornickém díle - vodním náhonu na důl Třešeň.
 9. Hráz Mrhalu. O rybníku Mrhal, hlavní vodní nádrži rudolfovských dolů.
 10. Lesní cesta k Rudolfovu. O důmyslném díle Společná stoka v lesích v okolí Rudolfova.
 11. Okraj lesa nad Rudolfovem. O přírodních zajímavostech Děkanského lesa.
 12. Rudolfov – okraj města – Lustenek. O zámečku Lustenek, zapomenuté památce hornického města.
 13. Rudolfov – „Amerika“. O těžkém údělu hornického města Rudolfova po konci éry hornictví.

Doporučte tuto restauraci přátelům

< Zpět na výpis