Za poznáním krajiny Českobudějovicka - NS Člověk a krajina

Užijte si příjemnou vycházku pro nové naučné stezce Člověk a krajina a seznamte se s lidskými zásahy do krajiny Českobudějovicka v době minulé i současné a jejich vlivem na její podobu.

Stezka dlouhá 6 km Vás povede z Nemanic (části Českých Budějovic) do Rudolfova a zabere Vám přibližně 4 hodiny času včetně zastávek u informačních panelů. Doporučujeme stezku procházet v tomto směru, neboť takto na sebe navazují i texty jednotlivých informačních tabulí. Zpět se můžete vydat buď po stejné trase, anebo využít autobusového spojení z Rudolfova do Českých Budějovic a posléze do Nemanic.

Pole, lesy, remízky a hájky, téměř všechny tyto útvary okolní krajiny Českých Budějovic, nesou stopy zásahů člověka. A to i ty, o kterých si myslíme, že jsou tam odjakživa. Dnes už si ani neuvědomujeme, že krajina mohla kdysi vypadat úplně jinak. V současné době jsou zjevné spíše ty nedávné zásahy do krajiny, naučná stezka však "odkrývá" a upozorňuje i na lidské stopy z dob minulých.

Na trase naučné stezky nejsou významné a výrazné památky či jiné objekty. Celkem 13 stanovišť s informačními panely vás seznámí s tím, co právě vidíte a co se v okolní krajině událo, a zároveň vás přimějí přemýšlet o tom, jak by s danou lokalitou mohlo být lépe nakládáno. Naučná stezka je proto vhodná i jako doplňkový program pro školy v rámci ekologické výchovy. Stezka si všímá lidských výtvorů, které přinesly prospěch nejen člověku, ale dokonce i samotné krajině. Takovými díly jsou například rybníky. Oproti tomu je věnována pozornost i "dílům", které nepřinesly užitek ani krajině a ani lidem s výjimkou několika málo jedinců, kteří díky nim zbohatli. Takovým dědictvím jsou např. černé skládky. Důležitými tématy jsou také historie obcí, kterými stezka vede, historie hornictví a v neposlední řade i např. popis geologických poměrů v lokalitě.

Stanoviště NS Člověk a krajina:

 1. stanoviště: Rybník Čertík. Tématem je historie Nemanic a hospodaření s vodou v krajině.
 2. stanoviště: Bývalý mlýn pod Čertíkem. Tématem je historie rybníkářství a využití energie vody.
 3. stanoviště: Okraj obce Úsilné. Tématem je historie Úsilného a hospodaření s půdou.
 4. stanoviště: U křížku – včera, dnes a zítra. Tématem je vzpomínka na 1. svět. válku a současný rozvoj obce.
 5. stanoviště: U starého lomu. Tématem je soužití člověka s přírodou.
 6. stanoviště: Dálnice a elektrárna. Tématem jsou soudobé zásahy člověka do krajiny.
 7. stanoviště: Antracitové doly. Tématem je bývalá těžba antracitu.
 8. stanoviště: Skládky a vojenská skladiště. Tématem jsou černé skládky odpadů a bývalé vojenské prachárny.
 9. stanoviště: Hůrecká vyhlídka. Tématem je popis geologických poměrů v lokalitě. Součástí stanoviště je fotografické panorama protilehlé strany Českobudějovické pánve.
 10. stanoviště: Hůry – Hurr – Německé Hory. Tématem je historie Hůr a vliv hornické činnosti v obci.
 11. stanoviště: Adamov. Tématem je historie Adamova a vliv hornické činnosti v obci.
 12. stanoviště: Suburbanizace. Tématem je jev zvaný suburbanizace – osídlování okolí velkých měst.
 13. stanoviště: Přírodní zahrada. Tématem jsou přírodní zahrady.

TIP: Nemáte-li dost poznávání, v Rudolfově se můžete vydat na další naučnou stezku Cesta kolem hornického města nebo navštívit místní Hornické muzeum. Jak už samotné názvy napovídají, jejich hlavním tématem je období hornictví na Rudolfovsku.

Doporučte tuto restauraci přátelům

< Zpět na výpis