Historie vodárenství v Českých Budějovicích

Vybudování stezky inspiroval velký zájem veřejnosti o návštěvu místní vodárenské věže během Dnů památek a Dnů evropského dědictví. Stala se součástí prostor firmy nacházejících se mezi ulicí U Vodárny a fotbalovým stadionem SK Dynamo a je přístupná veřejnosti. 

Uprostřed krajského města, a přitom na čerstvém vzduchu, se lidé mohou prostřednictvím jedenácti zastaveních seznámit s historií vodárenství ve městě. Dozvědí se o již zaniklém Lučním mlýně, o tom, jakou roli hrála v zásobování města vodou Eliášova štola, která původně sloužila k odvodnění stříbronosných dolů u Rudolfova. Zjistí, jak to bylo dříve s vodou, když pro ni ještě obyvatelé města museli chodit k pumpám a pítkům a jak to tenkrát dělali, aby jim cestou domů z nádob necákala. Vyzkouší si vodárenské šoupě a osvěží vodou z repliky historického pítka. 

Co by to bylo za vodárenský areál, kdyby v něm chyběla voda? Posledním, jedenáctým zastavením stezky je socha Zvíře Andrey Koláčkové, které bylo z návrhů veřejnosti vybráno nové jméno Čevava a která dominuje volnému prostranství za věží. Dalším dekorativním prvkem je fontána symbolizující koloběh vody na Zemi, a to jak ve smyslu přírodním (vypařování - déšť - řeka - moře) tak civilizačním (vodohospodářská společnost - pitná voda - spotřebitel - odpadní voda). 

www.vodarenskavezcb.cz  

Doporučte tuto restauraci přátelům

< Zpět na výpis