Pěšky - Kolem hradeb

Trasa: nám. Přemysla Otakara II. - Radniční ulice - Česká ulice - Piaristické náměstí - Dominikánský klášter - solnice - Panská ulice - Rabenštejnská věž - Mlýnská ulice - Zátkovo nábřeží - Železná panna - Jihočeské divadlo - Široká ulice - biskupská rezidence

Z náměstí Přemysla Otakara II. vyjdeme podél radnice do Radniční ulice kolem Solné branky a pokračujeme dál do České ulice, kde vedle budovy gymnázia narazíme na zbytky solného skladu. Sůl se do Českých Budějovic dopravovala nejdříve na koňských povozech, poté na lodi a později koněspřežní železnicí. V České ulici také nalezneme jeden ze sedmi budějovických pivovarů. Pivo z této produkce lze ochutnat v sousedícím „pubu“, který je pro místní jedním z legendárních meeting pointů.

Vydáme-li se dál Českou ulicí, v proluce mezi domy se nám otevře pohled na Piaristické náměstí, kde nás čekají takové skvosty jako areál dominikánského kláštera s kostelem Obětování Panny Marie z konce 13. století v převážně gotickém slohu. Interiér klášterního kostela byl ve 14. století vyzdoben unikátními barevnými freskami s výjevy ze života svatých, z nichž některé se podařilo odkrýt a restaurovat při rekonstrukci v letech 1993-1997. Svými rozměry vyniká zejména freska s motivem sv. Kryštofa, patrona všech poutníků a cestovatelů. Klášter je obklopen zahradou s barokními sochami od Josefa Dietricha. V polovině 15. století byla vystavěna klášterní věž, které se říká „Bílá“. Další významnou památkou je bývalá zbrojnice se stupňovitým gotickým štítem, která sloužila také jako obilnice a solnice. Objekt byl v roce 2019 kompletně zrekonstruován a nyní je  zde možné ochutnat pivo z vlastní produkce.

Pokračujeme volně do Panské ulice, kde se na jejím konci tyčí Rabenštejnská věž ze 14. století, která je jednou ze dvou zachovalých věží někdejšího hradebního opevnění. Od svého počátku sloužila jako útočiště pro obránce města, bylo možné z ní ostřelovat prostor před hlavní hradbou a po rozšíření palných zbraní se zde skladoval střelný prach i zbraně. Později byla věž využívána i jako žalář, nebo sem docházely prostitutky na pravidelné lékařské prohlídky.

Od Rabenštejnské věže se vracíme zpět Mlýnskou ulicí, která kopíruje původní městské hradby, a přivede nás k slepému rameni řeky Vltavy.

Kolem slepého ramene řeky můžeme vidět části dochovaných městských hradeb, za kterými se nachází biskupská zahrada s věží Otakarkou, pokračujeme dál podél řeky k druhé hradební věži. Vystavěna byla taktéž ve 14. století a svůj název, Železná panna, dostala podle mučícího nástroje, který se v ní podle legendy nacházel.

Po Železném mostě přejdeme řeku Malši, odkud dobře vidíme soutok Vltavy s Malší, a po pravé straně začíná park Háječek s úchvatným historickým altánkem, který sloužil jako hudební pavilon. V roce 2022 prošel kompletní rekonstrukcí a nyní funguje jako kavárna. Milovníci pozorování vesmíru zde také navštěvují  hvězdárnu a planetárium. Za mostem zahneme doleva a půjdeme po Zátkově nábřeží kolem budovy Justičního paláce. Na nábřeží se nacházejí dvě sochy – sv. Jana Nepomuckého a budějovické Panny Marie, ochránkyně města.

Po Zlatém mostě, po němž vstupovali do města obchodníci a přinášeli tak městu bohatství, přejdeme zpět Malši a ocitneme se u empírové budovy Jihočeského divadla, původně z roku 1819. Jako vzpomínka na působení Josefa Kajetána Tyla v budějovickém divadle je v průčelí divadla k vidění jeho busta. Z druhé strany divadla je pomník Emy Destinnové, světové operní pěvkyně, která v Budějovicích zemřela.

Širokou ulicí, jež zaujme zejména starobylými měšťanskými domy a je taktéž jednou z nejstarších částí města, pomalu uzavíráme okruh po historickém centru. Než se ale definitivně vrátíme na náměstí Přemysla Otakara II. ještě projdeme Biskupskou ulicí, kde se nachází biskupská rezidence s nízkou hranolovitou zvonicí.       

Doporučte tuto restauraci přátelům

< Zpět na výpis